Back to the top

กำจัดขนบิกินี่ ด้วยตัวเอง

กำจัดขนถาวรในที่ลับ เพิ่มความมั่นใจให้สาว ๆ ด้วยเลเซอร์ IPL ทำเอง
แนะนำวิธีบิกินี่แว็กซ์ที่ถูกต้อง-ข้อดี-และข้อควรระวัง

กำจัดขนบิกินี่ ด้วยตัวเอง ไร้เจ็บ-ไม่อาย ด้วยเลเซอร์ IPL (18+)

กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะคะ ซึ่งเรายังคงพูดคุยกันในหัวข้อเดิม ในเรื่องการกำจัดขนส่วนเกินบริเวณแนวบิกินี่ จากครั้งก่อนที่แก้มใสได้นำความรู้เกี่ยวกับ การทำบิกินี่แว็กซ์ มาฝากกันไปแล้วซึ่งการจัดการขนส่วนเกินด้วยบิกินี่แว็กซ์นั้น ต้องเตรียมตัวล่วงหน้าและดูแลรักษาผิวหลังทำในหลายขั้นตอนเลยทีเดียว ทั้งยังต้องกลับไปทำบ่อย ๆ อย่างน้อยเดือนละครั้ง รวมไปถึงความเจ็บจากการดึงขนออกด้วยแว็กซ์ ที่ทำให้สาว ๆ หลายคนเข็ดขยาดจนต้องขอบาย วันนี้แก้มใสจึงขอนำเสนออีกหนึ่งวิธีใน การกำจัดขนส่วนเกินบริเวณแนวบิกินี่ อย่าง เลเซอร์...

เครื่องกำจัดขน IPL กำจัดขนบิกินี่ ด้วยตัวเอง

เครื่อง IPL – กำจัดขนบิกินี่ ขนน้องสาวได้หรือไม่

คำถามมากมายเกี่ยวกับ วิธีกำจัดขนแนวบิกินี่ด้วยตัวเอง จะทำได้หรือไม่ ซึ่งปัจจุบันสาว ๆ ที่กังวลใจเรื่องนี้เพราะไม่อยากไปใช้บริการกับบุคคลภายนอก และด้วยความกังวลใจเหล่านี้ ส่งผลให้มีมีทางออกมากมายที่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง เช่นการโกน หรือการใช้ครีมกำจัดขน แต่ผลลัพธ์ทีได้ยิ่งไปกระตุ้นกลไกของร่างกายให้สร้างขนเส้นใหม่เร็วขึ้น และแข็งขึ้น แล้ววิธีไหนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถาวร พร้อมทั้งไม่สร้างปัญหาอื่นๆ ตามมา