ป้องกันการลักลอบใช้บัตรเครดิตของท่าน

Verified by VISA และ MasterCard SecureCode เป็นระบบเพิ่มความปลอดภัย สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต VISA และ MasterCard ของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่ามีเพียงท่านคนเดียวเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ในการใช้บัตรเครดิตผ่านระบบออนไลน์ หรือป้องกันการลักลอบใช้บัตรเครดิตของท่าน โดยเพิ่มความปลอดภัยด้วยการกำหนดรหัสผ่าน(Password) และข้อความส่วนบุคคล (Personal Message) ในขั้นตอนการใช้บัตรเครดิตผ่านระบบออนไลน์

สำหรับผู้ถือบัตรท่านที่ยังไม่เคยใช้บัตรเครดิตผ่านระบบออนไลน์มาก่อน สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของธนาคารผู้ออกบัตร เพื่อกำหนดรหัสผ่าน (Password) ของ Verified by Visa (VbV) หรือ MasterCard SecureCode (MCSC) ได้ดังนี้

ผู้ถือบัตรเครดิตสามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดการใช้บริการ Verified by VISA (VbV) และ MasterCard ได้ที่

  • ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) VISA | MasterCard
  • ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) VISA | MasterCard
  • ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) VISA | MasterCard
  • ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) VISA | MasterCard
  • ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) VISA
  • ธนาคาร สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์จำกัด (มหาชน) VISA | MasterCard