บัตรเครดิตที่รองรับมีอะไรบ้าง

รองรับทั้ง VISA, MasterCard, JCB, AMEX และ UnionPay ที่ออกโดยธนาคารในประเทศจีน จ่ายได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม