ตัวอย่างการเลือกชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

รองรับบัตรเครดิต VISA, MasterCard, JCB, AMEX และ UnionPay ที่ออกโดยธนาคารในประเทศจีน จ่ายได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

  1. เลือกชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
  2. กรอกรายละเอียดบัตร และผู้ถือบัตร
  3. ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ หากถูกต้องก็ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ทิป: สำหรับโทรศัพท์มือถือให้สไลด์บนรูปเพื่อชมภาพประกอบแต่ละขั้นตอน

  • กรอกรายละเอียดของบัตรและผู้ถือบัตร
  • ยืนยันข้อมูลการทำรายการ