Back to the top

ศูนย์บริการและให้ความช่วยเหลือ

envi ยินดีให้บริการ และรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น

ศูนย์บริการและให้ความช่วยเหลือ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ หรือส่งคำแนะนำ ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

  • เวลาให้บริการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 ถึง 20.00  หรือ  เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.00 ถึง 18.00
  • โทร: 021054259
  • Email: support@envithailand.com
  • Line@: @envithailand

หรือติดต่อ envi ผ่านแบบฟอร์ม